1_22 ท้าวสักกะกล่าวคาถาสดุดีพระผู้มีพระภาค
play_arrow

1_22 ท้าวสักกะกล่าวคาถาสดุดีพระผู้มีพระภาค