1 / 1

ถ้ำปิปผลิคูหา

ถ้ำปิปผลิคูหาของพระมหากัสสปะ บนยอดเขาในเมืองราชคฤห์