กัมมาสธัมมะนิคม แคว้นกุรุ
เสาอโศก สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ _MG_4407(1)
สถูปพระราหุล (๑) IMG_0730
ป้ายแสดงรายละเอียดมหาปรินิพพานวิหาร
ถ้ำสูกรขาตา DSC_2325
รอยพระบาท
พุทธคยา 20180224-DJI_0145
ป้ายแสดงโบราณสถาน_MG_4325(1)
สถูปพระราหุล (๒)
สาลวโนทยาน กุสินารา 200257
DSC_2321
171Lumpini
ยอดเจดีย์พุทธคยา_MG_5729
ป้ายแสดงโบราณสถาน _MG_4312(1)
ตัวอักษรบนเสาศิลาจารึก 071
หัวสิงห์บนเสาอโศก _MG_7756
200257_Panorama8
170Lumpini
สถูปลอยถาด_MG_5746
ป้ายแสดงโบราณสถาน _MG_4310(1)
เสาอโศก ใกล้เมืองกบิลพัสดุ์ 070
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
มหามายาเทวีวิหาร ลุมพินีวัน
_MG_8194