1 / 1

138กบิลพัสดุ์

บริเวณที่เจ้าหน้าที่ Unesco ขุดค้นโบราณสถานภายในกำแพงเมืองกบิลพัสดุ์ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2016