เสาอโศก สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ _MG_4407(1)