1 / 1

ปฏิปทาสายกลาง

ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ (Saranath)