พุทธประวัติ

46-19 พระฉันนะขอให้พระเถระแสดงธรรมให้