พุทธประวัติ

46-08 พระอานนท์หารือการลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ