พุทธประวัติ

46-09 มเหสีพระเจ้าอุเทนถวายผ้า ๕๐๐ ผืน แก่พระอานนท์