พุทธประวัติ

46-13 พระยสกากัณฑกบุตรชี้แจงธรรมวินัยเกี่ยวด้วยการรับทองและเงินแก่ชาวเวสาลี