2. รัตนจงกรมกัณฑ์ | อภิระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า | พุทธวงศ์ | ตอนที่ 2/31

2. รัตนจงกรมกัณฑ์ | อภิระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า | พุทธวงศ์ | ตอนที่ 2/31


📙 อ้างอิง
พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๓ ข้อที่ [๑]
http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=33&A=6654&Z=6873&pagebreak=0

ขอขอบคุณ ดนตรีประกอบ
"พระโพธิ์แก้ว"
จำรัส เศวตาภรณ์
Green Music Co.,Ltd.
www.greenmusic.org

🙏 กดติดตามมูลนิธิอุทยานธรรม
http://bit.ly/2VRwhuZ

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
มูลนิธิอุทยานธรรม
Website : http://www.uttayarndham.org
YouTube : http://www.youtube.com/c/UttayarndhamOrgPage
SoundCloud : http://www.soundcloud.com/uttayarndham
Facebook : https://www.facebook.com/uttayarndham
Instagram : https://www.instagram.com/uttayarndham
Twitter : https://twitter.com/uttayarndham
Line @ : @uttayarndham หรือ http://line.me/ti/p/@uttayarndham
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸