11.สสปัณฑิตจริยา | จริยาวัตรของสสบัณฑิต | ทานบารมี | จริยาปิฎก


การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์

ดนตรีประพันธ์โดย Peter B. Helland
"Forest Whisper" composed by Peder B. Helland.
iTunes
https://itunes.apple.com/us/album/dance-of-life/1442653740
Google Play
https://play.google.com/store/music/album/Peder_B_Helland_Dance_of_Life?id=Bfjmrt6b4gsxdvgayduamciln3i
Amazon
https://www.amazon.com/Forest-Whisper/dp/B07KL9Z3RX

Listen to more:
Peder B. Helland
https://www.youtube.com/user/MusicLoverOriginals
Soothing Relaxation
https://www.youtube.com/channel/UCjzHeG1KWoonmf9d5KBvSiw

-------------

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงสมจริงได้ที่
www.uttayarndham.org หรือ www.soundcloud.com/uttayarndham