1. บทนำ | จริยาปิฎก


ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุด ในความมีอยู่ เป็นอยู่เป็นอยู่ทั้งปวง เป็นที่สุดแห่งวิวัฒนาการ หลายท่านได้ทุ่มเทบำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิ กระนั้นก็มีน้อยนักที่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก ได้รวบรวมการบำเพ็ญบารมีของพระโคตมสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน จัดทำเป็นพระไตรปิฎกเสียงชุด จริยาปิฎก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และแบบอย่างอันประเสริฐยิ่ง แก่กัลยาณชนทั้งหลาย

คณะผู้จัดทำ ขอน้อมถวาย พระไตรปิฎกเสียง ชุดจริยาปิฎกนี้ บูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย และขออุทิศกุศลทั้งหมดทั้งสิ้น แด่คุณพ่อทั้งหลาย ทั้งคุณพ่อทางโลกและคุณพ่อทางธรรม ทุกภพชาติ

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ฟังทุกท่านมา ณ ที่นี้
11/12/2561


ดนตรีประพันธ์โดย Peter B. Helland
"Forest Whisper" composed by Peder B. Helland.
iTunes
https://itunes.apple.com/us/album/dance-of-life/1442653740
Google Play
https://play.google.com/store/music/album/Peder_B_Helland_Dance_of_Life?id=Bfjmrt6b4gsxdvgayduamciln3i
Amazon
https://www.amazon.com/Forest-Whisper/dp/B07KL9Z3RX

Listen to more:
Peder B. Helland
https://www.youtube.com/user/MusicLoverOriginals
Soothing Relaxation
https://www.youtube.com/channel/UCjzHeG1KWoonmf9d5KBvSiw

-------------

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงสมจริงได้ที่
www.uttayarndham.org หรือ www.soundcloud.com/uttayarndham